Persbericht 4 februari 2023

Minister Jetten gaat klimaatpersconferentie organiseren

Burgerinitiatief ‘Klimaatpersco’ verheugd over toezegging
Het torentje in Den Haag.
In een debat met de Tweede kamer op 2 februari heeft minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, aangegeven een periodieke klimaatpersconferentie te gaan organiseren. Onafhankelijk burgerinitiatief 'Klimaatpersco' roept al sinds najaar 2021 met medeburgers, milieuorganisaties en BN’ers op tot een klimaatpersconferentie en is verheugd over deze toezegging.

In het debat over de klimaatwet gaf Jetten aan bezig te zijn met het ontwikkelen van nationale klimaatcampagnes om het publiek beter te informeren over klimaatbeleid en hen te inspireren tot actie. “We willen structurele informatiecampagnes hebben om mensen mee te nemen in het nut en de noodzaak van klimaatbeleid.“, aldus Jetten. “De aftrap van die klimaatcampagne is een goed moment om een eerste persconferentie te houden.”

Frank (36, Utrecht), één van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief ‘Klimaatpersco’, benadrukt het belang van zo’n klimaatpersconferentie. ‘Er wordt tot nu toe heel gefragmenteerd over het klimaatprobleem gesproken. Terwijl het klimaatprobleem in Nederland op de stoep staat - het water kolkte in 2021 door de straten van Limburg, hittegolven duren langer, de zomers worden droger en buien intenser, de zeespiegel stijgt – hebben veel mensen geen idee hoe alles samenhangt en hoe ernstig en urgent het klimaatprobleem is. Het resultaat? We blijven naar elkaar wijzen als burger, bedrijfsleven en overheid. En we hebben geen gezamenlijk vertrekpunt om te spreken over oplossingen, waardoor we de één een drammer vinden en de ander een ontkenner. Dit zit echt adequate vertaling van de adviezen van de klimaatwetenschap in de weg. De overheid die achter de klimaatwetenschap gaat staan en een minister-president die in heldere begrijpelijke taal vertelt over wat er écht op spel staat, is een zeer belangrijke stap om met elkaar aan oplossingen te kunnen werken.

Het interessante is ook dat zo’n persco a-politiek is. Net als de eerste persconferentie over het coronavirus; het virus is het virus, dat is niet links of rechts. We zijn verheugd dat Rob Jetten erkent dat het tijd is om nut en noodzaak beter en gestructureerd toe te lichten en hopen dat hij hier de tijd voor neemt alvorens zich in volgende persco’s te richten op het toelichten van beleidskeuzes’.

Het burgerinitiatief ‘Klimaatpersco’ ziet de klimaatpersconferentie ook als kans om de inzichten uit de sociale wetenschap toe te passen. Zo is bekend dat het belangrijk is dat mensen weten wat het effect is van wat je samen doet (‘efficacy’). We zijn bijvoorbeeld kampioen fietskilometers maken, afval scheiden: het helpt om te weten wat het effect is van individuele keuzes voor het algemeen belang. Zo houd je de moed er in.

Nederland zal een wereldwijde primeur hebben met de organisatie van een dergelijke periodieke nationale klimaatconferentie. We zijn verheugd dat Nederland het voortouw neemt en hoopt dat het een inspirerend voorbeeld is voor andere landen.

Aanwezigheid minister-president

Tijdens het debat vroeg Christenunie Kamerlid Grinwis aan minister Jetten of de minister-president ook bij deze persconferenties aanwezig zou zijn, Jetten haalde dat zelfs nog eens aan. Wij vinden dit een essentieel onderdeel. ‘Het gewicht van de minister-president is passend om de ernst van het klimaatprobleem te tonen. Het zou het passende signaal zijn bij de alarmerende toon van de VN en de IPCC klimaatrapporten.’

Deze partijen zitten er samen met ons klaar voor:

Contact